baner
 CNC uC Elaktronika   www.ottop.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2005-10-15
Menu
 

Start


Frezarka CNC
Prosty sterownik
Sterownik TA8435
Interfejs sterownika
Wykorzystanie obudowy PC

Grawerowanie tekstu - jak przygotować G-kod
Jak przygotować G-Code dla PCB

G-CODE


Galeria
Linki

ottop@o2.pl
Mapa serwisu

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Przykład przygotowania tekstu do grawerowania


Sposób przygotowania programu w G-kodzie z wykorzystaniem programu Q-CAD oraz Mach3 Mill

 

Przygotowanie pliku DXF w programie Q-CAD 2005

Podczas tworzenia rysunków przeznaczonych do konwersji na G-kod bardzo przydatne są warstwy. Aby dodać nową warstwę w Q-CAD należy w okienku "Lista warstw" znajdującym się standartowo z prawej strony rysunku klikamy przycisk "+" (dodawanie nowej warstwy).

Po kliknięciu przycisku "+" na ekranie pojawia się nowe okno "Ustawienia warstwy". Warstwę można też dodać wybierając z menu Warstwa polecenie Dodaj warstwę.

W polu "Nazwa warstwy" wpisujemy nazwę tworzonej warstwy np: frezowanie, dobrze jest też zdefiniować kolor dla warstwy, ułatwi to nam późniejszą identyfikację danej warstwy na rysunku. Można określić również grubość linii oraz jej typ (ciągła, przerywana itd.). W naszym przykładzie grubość pozostawiamy 0 a typ linii - ciągła. Następnie klikamy OK.

Powtarzając dwa poprzednie kroki możemy dodać potrzebną nam ilość warstw. W celu wybrania warstwy na której chcemy rysować wystarczy kliknąć na jej nazwie w oknie "Lista warstw". W naszym przykładzie wybieramy "frezowanie".

Po upewnieniu się, że aktualną warstwą jest "frezowanie" w lewym pasku wybieramy przycisk Tekst, lub za pomocą  menu Rysuj polecenie Tekst.

Na ekranie pojawia się nowe okno "Tekst". W oknie tym wprowadzamy tekst który mamy zamiar wygrawerować, określamy czcionkę  oraz jej wielkość. Dodatkowo możemy określić punkt wstawiania, np: prawy górny róg tekstu. Dodatkowo możemy określić pod jakim kątem ma być umieszczony napis na rysunku, możemy wybrać również stronę kodową dla czcionek Unicode. Niestety nie wszystkie czcionki posiadają polskie znaki. Po ustawienu wszystkich parametrów klikamy OK.

Po zaakceptowaniu wszystkich parametrów tekstu powracamy do głównego okna programu, gdzie wybieramy miejsce wstawienia tekstu. Tekst możemy wstawić klikając w odpowiednim miejscu lewym klawiszem myszki. Jeśli zależy nam na precyzyjnym umiejscowieniu tekstu lepiej posłużyć się linią poleceń. W tym celu wystarczy wcisnąć spację a następnie wpisać współrzędne punktu wstawienia tekstu np 10,20 i potwierdzić enterem. Aby zakończyć wstawianie tekstu wciskamy Esc.

Aby konwersja DXF na G-kod była możliwa tekst musi być złożony z linii i polilinii. W tym celu musimy dokonać rozbicia wstawionego tekstu. Aby tego dokonać z menu Modyfikuj wybieramy polecenie Rozbij i wskazujemy kursorem nasz tekst, następnie wciskamy enter.

Od tego momentu nasz tekst jest rysunkiem składającym się z linii i polilinii.

Pozostaje już tylko zapisanie naszego pliku.

 

Import DXF w programie Mach3 Mill

Po uruchomieniu programu Mach3 Mill z menu File wybieramy polecenie Import DXF's.

Na ekranie pojawia się okno DXF Import. Klikamy na przycisku Load File..., na ekranie pojawia się standardowe okno otwierania pliku. Wybieramy wcześniej utworzony plik DXF.

Po otwarciu pliku w lewym okienku okna DXF Import pojawia się rysunek odczytany z wybranego pliku. Klikamy na przycisk Layer Control.

Pojawia się nowe okno Layer Control. Okno to służy do określenia szczegółowych parametrów obróbki każdej warstwy. W naszym przykładzie ścieżka po jakiej ma poruszać się frez zdefiniowana jest w warstwie FREZOWANIE. Więc w kolumnie On/Off zaznaczamy naszą warstwę, pozostałe wyłączamy. W kolumnie Tool wybieramy nr narzędzia którym będziemy obrabiać daną warstwę, możemy pozostawić 0. W kolumnie Cut Z Coord. definiujemy głębokość na jaką ma być opuszczany frez, w naszym przypadku, przyjmując zero dla osi Z na powierzchni materiału, frez będzie zagłębiał się 0,5mm. W kolumnie Feed Rate określamy prędkość z jaką będzie się poruszał frez podczas obróbki, a w kolumnie Plunge Rate posuw z jakim frez będzie się zagłębiał w materiał. W kolumnie Spindle Speed określamy prędkość obrotową wrzeciona, a w kolumnie Cutting Order ustalamy kolejność obróbki warstw. Po wprowadzeniu wszystkich danych potwierdzamy klikając przycisk OK.

Powracamy do okna DXF Inport i określamy w polu Rapid Plane wysokość na jaką ma być podnoszony frez podczas szybkich przejazdów (np 1mm). Po określeniu wszystkich parametrów klikamy przycisk Genarate G-Code. Na ekranie pojawia się okno zapisu, w którym podajemy nazwę dla naszego nowego pliku. Po zapisaniu pliku w oknie DXF Inport klikamy na przycisk Done.

Jeśli wszystkie parametry zostały podane prawidłowo powinniśmy otrzymać gotowy program. potwierdzeniem tego jest pojawienie się w oknie ToolPath poprawnej ścieżki narzędzia.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2005-10-09