baner
 CNC uC Elaktronika   www.ottop.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2005-10-15
Menu
 

Start


Frezarka CNC
Prosty sterownik
Sterownik TA8435
Interfejs sterownika
Wykorzystanie obudowy PC

Grawerowanie tekstu - jak przygotować G-kod
Jak przygotować G-Code dla PCB

G-CODE


Galeria
Linki

ottop@o2.pl
Mapa serwisu

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Przykład przygotowania programu frezującego PCB


Przygotowanie pliku do frezowania PCB z projektu wykonanego w EAGLE

 

Eksport kształtu ścieżek do formatu HPGL w EAGLE

Jeśli nasz projekt jest już gotowy, możemy przystąpić do przygotowania pliku plt, który następnie będziemy mogli poddać konwersji na G-kod. Jeśli chcemy aby plik wynikowy był zgodny z miarą metryczną (wymiary w mm) przełączamy w opcjach siatki (View/Grid) jednostki z cali na mm.

W oknie Board z menu File wybieramy polecenie Run... Na ekranie pojawi się okno wyboru programu do uruchomienia (*.ulr). Wynieramy mill-outlines.ulp.

Po wybraniu programu pojawia się okno w którym musimy określić parametry mające wpływ na późniejszy przebieg frezowania naszej płytki. Na początku określamy rodzaj pliku wyjściowego: wybieramy HPGL. Następnie wybieramy którą warstwę chcemy frezować, w przypadku płytki jednostronnej jest to zazwyczaj dolna czyli 16 Bottom. Bardzo ważnym jest również zaznaczenie opcji Mirror.

W polu tool#1 Isolate podajemy średnicę freza jakim będziemy wykonywać obrys ścieżek, np 0.3mm

 

W polu Overlap isolate/blow up pozostawiamy wartość 20%

 

W polu tool#2 blow-up w przypadku odznaczenia opcji Rub out określamy średnicę freza którym poszerzamy izolacje pomiędzy ścieżkami. Jeśli wartość ta jest równa 0 program nie wygeneruje ścieżki dla poszerzenia izolacji.

Jeśli opcja Rub out jest zaznaczona zostanie wygenerowana ścieżka przejść dla freza zbierająca cały materiał pomiędzy ścieżkami - na płytce pozostaną tylko ścieżki (podobnie jak po trawieniu). W naszym przypadku rezygnujemy z tej opcji i wpisujemy wartość 0.

Jeśli wartość w polu tool#2 blow-up jest większa od zera możemy w polu Overlap rub-out podać procentowo pokrywanie się kolejnych przejść.

W polu Pad drill podajemy średnicę wiertła którym wykonujemy otwory dla elementów.

W polu Via drill podajemy średnicę wiertła jakim wykonujemy otwory przelotowe łączące ścieżki warstwy górnej i dolnej.

W polu Hole drill określamy średnicę wiertła którym wykonujemy dodatkowe otwory w płytce, np montażowe.

W polu Dist Copper/Dim określamy odległość pomiędzy poligonami a krawędzią wzdłuż której zostanie wycięta plytka.

W polu Mill Board/Dim podajemy średnicę freza którym będzie wycinana płytka, jeżeli nie planujemy wyciąć płytki frezarką wartość ustawiamy na 0.

Jeśli wycinamy płytkę frezem możemy określić możemy pozostawić przerwy w cięciu które będą utrzymywały płytkę w w laminacie. Odległość pomiędzy tymi "uchwytami" określamy w polu Holder spacing.

Po określeniu wszystkich parametrów podajemy ścieżkę i nazwę pliku do zapisania. Wciskamy OK i program rozpoczyna proces generowania ścieżek. Po chwili mamy już gotowy plik w formacie HPGL który w zależności od posiadanego programu możemy użyć bezpośrednio do frezowania PCB, lub poddać konwersji do G-kodu.

 

Import HPGL w Mach3 Mill

 

Po uruchomieniu programu Mach3 Mill z menu File wybieramy polecenie Import HPGL/BMB/JPG. Na ekranie pojawi się okno z pytaniem jakiego rodzaju importujemy plik, wybieramy HPGL.

Na ekranie pojawia się okno importu plików HPGL. Klikamy na przycisku Browse.... W oknie dialogowym otwierania pliku wskazujemy wcześniej utworzony plik (możliwe, że będzie trzeba zmienić typ pliku na *.plt) i potwierdzamy.

W polu po lewej stronie okna pojawi się podgląd otwartego pliku. Należy teraz określić parametry importu. W polu Pen Up ustawiamy na jaką wysokość ma być podnoszony frez podczas szybkich przejazdów. Następnie określamy dla każdego koloru pisaka (czyli dla każdego narzędzia) parametry obróbki. W pierwszym polu określamy głębokość frezowania, w drugim posuw, w trzecim wybieramy kolejność obróbki poszczególnych kolorów. W ostatnim możemy włączyć bądź wyłączyć import ścieżki danego pisaka. W polu Plunge Feedrate określamy posuw z jakim będzie zagłębiał się frez w materiale. Pozostaje już tylko określić jednostki w jakich jest zapisany plik HPGL oraz czy program ma włączyć chłodzenie (Flood) i wrzeciono (Spindle).

Po określeniu wszystkich parametrów klikamy na Generate G-Code, podajemy nazwę pod jaką ma zostać zapisany plik. Po zapisaniu pliku klikamy OK i powracamy do programu Mach3 Mill.

Niestety jeżeli korzystamy z wersji DEMO programu Mach możemy wykonać tylko pierwszych 1000linii powstałego programu, a ograniczenie to jest dość istotne w przypadku frezowania PCB. Jeśli więc będziemy chcieli wykonać naszą płytkę koniecznym będzie skorzystanie z innego programu, np TurboCNC.

 

 

Symulacja programu wykonana w CNC Editor 2002

 

Ostatnia modyfikacja 2005-10-09