baner
 CNC uC Elaktronika   www.ottop.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2005-10-15
Menu
 

Start


Frezarka CNC
Prosty sterownik
Sterownik TA8435
Interfejs sterownika
Wykorzystanie obudowy PC

Grawerowanie tekstu - jak przygotować G-kod
Jak przygotować G-Code dla PCB

G-CODE


Galeria
Linki

ottop@o2.pl
Mapa serwisu

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Polecenia G-Code


Skrócony opis poleceń G-Code (Mach 3)

 

Poniżej znajduje się opis funkcji kodu G ze szczególnym uwzględnieniem ich interpretacji prze program MachMill 3. Chociaż język G-Code jest sprecyzowany normami ISO mogą pojawić się pewne różnice w wykonywaniu niektórych poleceń poprzez różne programy jak i profesjonalne sterowniki.

 

Funkcje G

G0

 

G0  X_ Y_ Z_  A_ B_ C_

 

Funkcja ruchu ustawczego. Wywołuje ruch do wskazanego punktu z maksymalną, określoną w danych maszynowych, prędkością. Współżędne X,Y,Z,A,B,C określają punkt końcowy końcowy ruchu. Nie należy wykorzystywać tej funkcji w trakcie obróbki materiału.

G1

 

G1  X_ Y_  Z_  A_ B_ C_

 

Ruch roboczy z ustalonym posuwem F. Efektem wywołania funkcji jest ruch liniowy do wskazanego punktu z określoną prędkością (nie większą niż maksymalna maszyny) . Jeśli przed wywołaniem tej funkcji wykonano G16, składnia funkcji jest ograniczona do postaci G1 X Y, gdzie X jest promieniem mierzony od punktu początku układu a Y jest wartością kąta.

G2

 

G2  X_ Y_ Z_  I_ J_ K_  R_

 

Funkcja łuku, okręgu. Programuje ruch wzdłuż łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, w płaszczyźnie określonej przez funkcje G17(X,Y), G18(Z,X) lub G19(Y,Z). Efektem wywołania funkcji jest ruch po wycinku okręgu o poronieniu R łączącym punkt początkowy z punktem o wsp. X,Y,Z. Promień można zdefiniować bezpośrednio jako wartość R lub pośrednio za pomocą współrzędnych I,J i K. Wartości I,J,K określają współrzędne środka okręgu względem punktu początkowego. (W Machu istnieje możliwości konfiguracji czy IJK mają być traktowane jako absolutne czy jako przyrostowe).

G3

 

G3  X_ Y_ Z_  I_ J_ K_  R_

 

Funkcja łuku, okręgu. Programuje ruch wzdłuż łuku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pozostałe parametry identyczne jak w przypadku G2

G4

 

G4 P_

 

Funkcja czasowego postoju. Czasowe zatrzymanie wykonywania programu. Czas zatrzymania określa się w sekundach za pomocą parametru P.

Uwaga, zależnie od sterowania czas określa się za pomocą różnych parametrów, np. F_.

G10

 

G10 L1 P_ X_ Z_ A_

 

Funkcja umożliwia z poziomu programu modyfikacje parametrów narzędzia. Parametr P określa numer narzędzia (0-255), parametr X określa jego średnicę a Z długość. W przypadku modułu Mach Turn (tokarka) X i Z określają offset narzędzia a parametr A promień zaokrąglenia ostrza narzędzia.

 

G10 L2 P_ X_ Y_ Z_ A_ B_ C_

 

Funkcja umożliwia z poziomu programu modyfikacje korekcji bazy pomiarowej. Parametr P określa numer modyfikowanej bazy pomiarowej (1-255, wartości 1-6 odpowiadają G54-G59), parametry X...C definiują nowe wartości dla wybranej bazy, przy czy zmianie ulegają tylko te wartości które określono (pominięte pozostają niezmienione).

Uwaga, działanie funkcji specyficzne dla programu Mach.

G12

 

G12 I_

 

Funkcja umożliwia w prosty sposób wykonanie wybrania lub otworu o kształcie okręgu o średnicy większej niż średnica narzędzia, przykładem może być wykonywanie otworu na klucz. Działanie funkcji polega na przesunięciu narzędzia wzdłuż osi X o wartość podaną przez parametr I a następnie ruchu po okręgu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po wykonaniu pełnego okręgu narzędzie powraca od punktu początkowego (środka okręgu). Aby funkcja działała poprawnie aktywna musi być płaszczyzna XY.

Uwaga, działanie funkcji specyficzne dla programu Mach.

G13

 

G13 I_

 

Działanie funkcji identyczne jak G12, z tą tylko różnicą, że ruch po okręg odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uwaga, działanie funkcji specyficzne dla programu Mach.

G15

 

G15

 

Odwołanie trybu biegunowego układu współrzędnych (G16) i powrót do prostokątnego układu współrzędnych.

G16

 

G16

 

Biegunowy układ współrzędnych. Dla ruchów G0 i G1 możliwe jest w płaszczyźnie XY podanie współrzędnych punktu końcowego za pomocą promienia i kąta względem tymczasowego punktu środkowego. Tryb ten uruchamiany jest poprzez funkcję G16. Miejsce w którym znajduje się narzędzie w momencie aktywacji tej funkcji staje się tymczasowym punktem środkowym.

Po wywołaniu funkcji G16 składnia poleceń G0 i G1 jest ograniczona do postaci G0/G1 X Y, gdzie X jest promieniem mierzony od punktu środkowego a Y jest wartością kąta.

Uwaga, działanie funkcji specyficzne dla programu Mach.

G17

 

G17

 

Ustawienie płaszczyzny XY jako aktywnej. Dla interpolacji kołowej jak i w przypadku cykli wiercenia koniecznym jest określenie aktywnej płaszczyzny.

G18

 

G18

 

Ustawienie płaszczyzny XZ jako aktywnej.

G19

 

G19

 

Ustawienie płaszczyzny YZ jako aktywnej.

G20

 

G20

 

Wszystkie dane wymiarowe jak i wartości F podawane są odpowiednio w calach lub calach/min

Uwaga, działanie funkcji specyficzne dla programu Mach.

G21

 

G21

 

Wszystkie dane wymiarowe jak i wartości F podawane są odpowiednio w mm lub mm/min

Uwaga, działanie funkcji specyficzne dla programu Mach.

G28  

G28 X_ Y_ Z_ A_ B_ C_

 

Powrót do punktu referencyjnego. Działanie funkcji polega na powrocie narzędzia do punktu referencyjnego (określonego poprzez parametry 5161-5166) poprzez określony punkt. Jeśli zostaną pominięte wszystkie argument X...C występuje tylko jeden ruch, bezpośredni najazd na pozycje referencyjną.

Uwaga, działanie funkcji specyficzne dla programu Mach.

G30  

G28 X_ Y_ Z_ A_ B_ C_

 

Działanie funkcji identyczne jak G28.

G31  
G40

 

G40

Odwołanie korekcji promienia narzędzia

G41  

G41

 

Wywołanie korekcji lewostronnej (narzędzie na lewo od konturu patrząc za oddalającym się narzędziem)

G42  

G42

 

Wywołanie korekcji prawostronnej (narzędzie na prawo od konturu patrząc za oddalającym się narzędziem)

G43

 

G43 H_

 

Włączenie korekcji długości narzędzia. Po wykonaniu polecenia miejsce zerowe osi Z zostanie przesunięte o wartość długości narzędzia podaną w tabeli narzędzi. Wartość parametru H określa numer narzędzia z tabeli.

G43

 

G44 H_

 

Włączenie długości korekcji narzędzia. Funkcja działa w identyczny sposób jak G43, używa się jej w momencie gdy wartość długości narzędzia jest ujemna.

G49

 

G49

 

Odwołanie korekcji długości narzędzia.

G50

 

G50

 

Ustawienie współczynnika skali dla wszystkich osi na 1.0

G51

 

G51 X_ Y_ Z_ A_ B_ C_

 

Ustawienie współczynnika skali dla osi X,Y...C.

CDN...

Ostatnia modyfikacja: 2005-10-09